Orafol tarrojen asentaminen ja käyttö

Oheiset käyttöohjeet ovat Orafolin tarroille, mutta pätevät myös useimpiin muihin tarramateriaaleihin.

Käyttöohjeet

Autoihin kiinnitettävät tarrakalvot
1 Yleisesti huomioitavaa
ORAFOL® värilliset autoihin kiinnitettävät ja autojen yliteippaamiseen tarkoitetut tarrakalvot (joita jäljempänä kutsutaan ”ORAFOL® värillisiksi tarrakalvoiksi”) ovat ORAFOL® Europe GmbH:n (jota jäljempänä kutsutaan nimellä ” ORAFOL®”) valmistamia korkealuokkaisia tarrakalvoja ajoneuvojen väliaikaiseen koristeluun.
Huomioikaa että tarrakalvot ovat luonteeltaan herkempiä kuin kulkuneuvon maalipinta. Tämän vuoksi tarrakalvojen asennuksessa ja puhdistuksessa on noudatettava erityistä huolellisuutta. Lukekaa ja noudattakaa ajan tasalla olevaa versiota (Käyttöohjeet oppaasta) Processing Guidelines (ladattavissa sivuilta(ladattavissa sivuilta www.orafol.com/gp/europe/en/support) kun käsittelette (asennatte tai irrotatte) tai käytätte ja puhdistatte ORAFOL® värillisiä tarrakalvoja. Kokemuksemme on osoittanut että vain näin varmistetaan pisin käyttöikä.
ORAFOL® värillisten tarrakalvojen asentamisen ja irrottamisen tulee tapahtua erityisesti niihin koulutettujen ammattilaisten toimesta.
Sopimaton tai väärä ORAFOL® värillisten tarrakalvojen asennus tai irrotus ja tarkoitukseen sopimattomien tarrakalvojen käyttö voi aiheuttaa auton maalipinnan vahingoittumisen ja/tai lyhentää merkittävästi ORAFOL® värillisten tarrakalvojen käyttöikää.
2 Käyttöikä
Teknisissä tiedoissa (Technical data) määritelty tarran käyttöikä on pisin käyttöikä joka voidaan saavuttaa pystysuorassa ulkoasennuksessa normaaleissa Keski-Euroopan ilmasto-olosuhteissa.
Seuraava taulukko antaa yleiskuvan tarran odotettavissa olevasta pisimmän käyttöiän lyhenemisestä poikkeavissa ilmasto-olosuhteissa ja asennussuunnassa. Se on jaettu kolmeen ilmastovyöhykkeeseen. Asennukset jotka poikkeavat 10° tai enemmän pystysuorasta määritellään vaakasuoriksi. Tämä määrittely pätee kaikkiin ORAFOL® värillisiin ja metalloituihin tarroihin jotka soveltuvat ulkokäyttöön pysty- ja vaaka-asennuksiin.
Painettavien ja digitaalisesti tulostettavien materiaalien käyttöikätieto pätee vain pystysuorassa asennuksessa.
Yliteippaus kohteissa pisin odotettavissa oleva käyttöikä perustuu yleensä vaakasuoran asennuksen tietoihin.
3 Esivalmistelu
Parhaan tuloksen saavuttamiseksi on suoritettava seuraavat esivalmistelutoimenpiteet.
3.1 Ajoneuvon pinnan tarkastus
ORAFOL® värillisiä tarrakalvoja voidaan asentaa ainoastaan ajoneuvoihin joiden maalipinta on täydellisessä kunnossa ja täysin kuiva (kovettunut). Epävarmoissa tapauksissa varmistakaa asia autoliikkeeltä tai erikoistuneelta automaalaamolta ennen asennusta.
ORAFOL® värillisiä tarrakalvoja voidaan asentaa ainoastaan ajoneuvoihin joiden maalipinta täyttää ristileikkaus tarttumistestin arvon 0 (nolla) DIN EN ISO 2409 mukaan.
Muussa tapauksessa on olemassa riski että maalin pintakerroksen ja ORAFOL® värillisen tarrakalvon välinen kiinnittyminen on voimakkaampi kuin eri maalikerrosten välinen kiinnittyminen. Tällaisessa tapauksessa ORAFOL® värillinen tarrakalvo saattaa irrottaa maalia ja vahingoittaa ajoneuvon maalipintaa. Varmistakaa myös että ajoneuvon maalaus on OEM (original equipment manufacturer, joka tarkoittaa suomeksi alkuperäistä laitevalmistajaa) määritelty. Epävarmoissa tapauksissa varmistakaa asia autoliikkeeltä tai erikoistuneelta automaalaamolta ennen asennusta.
On myös tärkeää ettei maalipinta ole vaurioitunut ruosteen, tulipalon, naarmujen, hiekan, iän tuoman haurastumisen tai muiden vastaavien vaikutuksista.
ORAFOL® värillisiä tarrakalvoja voidaan asentaa muovipinnoille ainoastaan niissä tapauksissa että ne on maalattu tai niissä on täysin sileä pinta. Mikäli näin ei ole, on ORAFOL® värillisten tarra-kalvojen kiinnittyminen muovipintoihin huomattavasti heikompaa. Epävarmoissa tapauksissa on syytä tehdä vesipisaratesti. Kostuttakaa muovipinta vedellä. Mikäli vesi valuu pois pisaroina, ei muovipintaan ole suositeltavaa kiinnittää tarrakalvoa. Mikäli vesi valuu pois muodostamatta pisaroita, voidaan tarrakalvo kiinnittää muovipintaan.
3.2 Tarrakalvon valinta
Seuraava vaihe on sopivan tarrakalvon valinta aiottuun asennukseen.
a) kiinnittäminen vaikeisiin 3D muotoihin, syviin pokkauksiin ja niitteihin jotka edellyttävät tarrakalvolta erinomaista syvävetokäsiteltävyyttä lämmitettynä.
Valetut tarrakalvot ilman ilmakanavaliimaa (970 sarja).
b) kiinnittäminen ajoneuvoihin tai osiin joissa ei ole vaikeita 3D muotoja, syviä pokkauksia tai
niittejä.
Kalanteroidut tarrakalvot(551 sarja) , kuvioidut valetut (975 sarja) ja valetut tarrakalvot ilmakanavaliimalla (970 Rapid Air).
Epävarmoissa tapauksissa kääntykää tavarantoimittajanne puoleen.
Vaaleat sävyt ja värilliset metallisävyt ovat luonnostaan peittävyydeltään heikompia kuin tummat sävyt. Tummat kiinnityspinnat voivat siten muuttaa ORAFOL® värillisten tarrakalvojen värisävyä vaaleissa ja metallisävyissä. Varmistakaa ennen kiinnitystä että valitsemanne ORAFOL® värillinen tarrakalvo antaa halutun lopputuloksen.
3.3 ORAFOL® värillisten tarrakalvojen tarkastaminen
Tarkastakaa valittu ORAFOL® värillinen tarrakalvo ennen asennusta näkyvien vikojen varalta. Mikäli vikoja esiintyy, älkää käyttäkö tarrakalvoa.
Tällaisessa tapauksessa kääntykää tavarantoimittajanne puoleen.
Painotamme nimenomaan, ettei valituksia vioista jota ovat esiintyneet jo ennen asennusta, voida hyväksyä myöhemmin.
Käyttäkää ORAFOL® värillisiä tarrakalvoja samasta valmistuserästä (tarkastakaa valmistuserä taustapaperin reunan painatuksesta) yhteen kohteeseen. Ei ole hyväksyttävää käyttää ORAFOL®
värillisiä tarrakalvoja eri valmistuseristä tai yhdistää niitä toisten valmistajien tuotteisiin yhteen ja samaan kohteeseen, sillä sellainen lähestymistapa vaikuttaa käsittelyyn tai lopputulokseen.
Valitusta ORAFOL® värillisestä tarrakalvosta tulee arkistoida käyttämätön pala (20 x 30cm) jossa on täydellinen taustapaperin valmistuserämerkintäpainatus.
4 Ajoneuvon esivalmistelu
Seuraavat vaiheet ovat auton esivalmistelua.
a) Käyttäkää auto konepesussa ennen tarrakalvon asennusta (käsinpesu ei ole riittävä). Valitkaa
pesuohjelma joka ei käytä vahaa. Auton tulee olla täysin kuiva tarrakalvoa asennettaessa.
b) Kaikki asennusta haittaavat osat irrotetaan (erityisesti
ulkopeilit, ovenkahvat, sivulistat, pyyhkijöiden varret jne.).
c) Kaikki pinnat ja kulmakohdat tarkastetaan huolellisesti ja mahdolliset vaha- ja
kiillotusainejäämät poistetaan tarkasti. Poistoon käytetään vain silikoni-vapaita
sitruspohjaisia teollisuus puhdistusaineita. Pinnat joilla on pinttyneempiä tahroja,
puhdistetaan lisäksi kaupallisesti saatavilla tervan ja hyönteisten puhdistusaineilla.
d) Älkää koskaan käyttäkö nanotekniikkaan perustuvia puhdistusaineita jota muodostavat
nano-suojan tai nano-pinnoitteen puhdistettavalle pinnalle. Huomioikaa valmistajan
käyttöohjeet.
e) Seuraavaksi puhdistetaan ORACAL®-esipuhdistusaineella tai Isopropanolilla kaikki pinnat
joihin tarrakalvo on tarkoitus kiinnittää.
Älä käytä alkoholia. Varmista että kaikki pesuainejäämät on perusteellisesti ja huolellisesti
poistettu.
f) Varmista että kaikki pinnat, reunat, pokkaukset, kolot ja saumat ovat täysin kuivia.
Kuivaa huolellisesti kaikki kosteus kumitiivisteiden alta.
5 ORAFOL® värillisten tarrakalvojen kiinnittäminen
Tarrakalvot kiinnitetään kuiva-menetelmällä.
Märkä-menetelmä soveltuu ainoastaan osa-teippauksiin (esim. raidat) tasaisilla tai lievästi kaarevilla pinnoilla mutta ainoastaan kalvoille ilman ilmakanavaliimaa (RapidAir).
Ilma-kanavaliimalla varustetut (RapidAir) ja kuvioidut valetut kalvot (Oracal® 975) eivät sovellu märkä-menetelmällä kiinnitettäviksi.
5.1 Tarvittavat työkalut
Seuraavat työkalut ovat välttämättömiä:
Tarrakalvon kiinnittämiseen tarvittavat työkalut:
-tarralasta huopareunalla (pehmeä luonnonkuitu huopa)
-tarraveitsi, paperiveitsi tai leikkausveitsi
-magneetit
-kuumailmapuhallin
-infrapunalämpömittari
Perustyökalut:
-torx- ruuviavainsarja
-kuusiokolo-avainsarja
-erikokoisia ruuviavaimia
-kiintoavainsarja ja hylsyavainsarja
-tavalliset ja teräväkärkiset pihdit
-kumivasara
5.2 Vaadittavat työskentelyolosuhteet
-ORAFOL® värillisiä tarrakalvoja tulee kiinnittää ainoastaan puhtaassa, pölyttömässä ja hyvin
valaistussa tilassa (varustettuna autonosturilla tai asennuskorokkeella).
-Ajoneuvon pinnan, johon ORAFOL® värillistä tarrakalvoa kiinnitetään, tulee olla ko. tarrakalvon teknisten tietojen määrittelemässä lämpötilassa.
Paras mahdollinen tulos saavutetaan kun ajoneuvon pinta on välillä +21°C - +23°C.
Ajoneuvon pinnan lämpötila on helppo mitata infrapunalämpömittarilla.
5.3 Testikiinnitys
Suosittelemme ehdottomasti tekemään testikiinnityksen tarrakalvolla ajoneuvon puhdistamisen (kts. kohta 4) jälkeen ja ennen lopullista tarrakalvon kiinnittämistä. Tarkastakaa ORAFOL® värillisen tarrakalvon kiinnittyminen 24 tuntia testikiinnityksen jälkeen. Toistakaa esipuhdistus (kts. kohta 4) mikäli ORAFOL® värillisen tarrakalvon kiinnittyminen on liian heikkoa ja/tai tarrakalvon alle muodostuu ilmakuplia. Vertailun vuoksi on hyvä kiinnittää samanaikaisesti testikappale ”helppoon” kohteeseen (kuten lasipintaan).
ORAFOL® värillisen tarrakalvon kiinnittyminen voi osoittautua liian heikoksi jos ajoneuvo tai sen osat on esikäsitelty nanotekniikkaa käyttävillä aineilla nanosuojan/nanopinnoitteen aikaan saamiseksi.
Tällaisessa tapauksessa on tarpeellista toistaa ajoneuvon esipuhdistus (kts. kohta 4) ja toistaa testikiinnitys.
5.4 Kiinnitysmenetelmät
Perushuomautukset
Valetut tarrakalvot ilman ilmakanavaliimaa (970-sarja) voidaan syvävetää lämmittämällä pokkauksiin. Hyvin syvissä pokkauksissa (kuten teräväreunaiset kulmikkaat pokkaukset) on kuitenkin syytä leikata tarrakalvo muotoon ja kiinnittää toinen tarrakalvo limittäin sen päälle.
Kalanteroidut ja ilmakanavaliimalla (Rapid Air) varustetut tarrakalvot sopivat tasaisille ja lievästi kaareville pinnoille. Näitä tarrakalvoja ei tule syvävetää lämmittämällä pokkauksiin. Tarrakalvo tulee leikata muotoon ja kiinnittää toinen tarrakalvo limittäin sen päälle.
Kuvioidut valutarrakalvot: Pintakuviointinsa vuoksi näitä tarrakalvoja ei tule venyttää liikaa kiinnittämisen aikana. Tarrakalvo tulee leikata muotoon pokkauksiin ja niittien päälle sekä kiinnittää toinen tarrakalvo limittäin sen päälle.
Vasta tulostettu digitaalinen liuotintulostusmateriaali on levitettävä auki kuivumaan vähintään 72 tunniksi tarrakalvon laadusta riippumatta. Huomioikaa viimeisimmät käyttöohjeet digitaalisille tulostusmateriaaleille (ladattavissa sivuilta www.orafol.com/gp/europe/en/support).
Tarrakalvon kiinnittäminen ajoneuvon ikkunoihin: ORAFOL® värillistä tarrakalvoa tulee kiinnittää vain sellaisiin ikkunoihin jotka eivät ole kuljettajan näkökentässä. Tämän vuoksi tarrakalvoa ei tule kiinnittää tuulilasiin eikä etusivuikkunoihin. Tarrakalvon kiinnittäminen takaikkunoihin vaatii oikeanpuoleisen ulkotaustapeilin. Älä peitä tarrakalvolla ikkunankehystä tai kumitiivistettä. Älä myöskään purista tarrakalvoa ikkunakehyksen väliin.
Yleisiä kiinnitysneuvoja
- Mittaa ajoneuvon osat ja leikkaa tarrakalvosta reilusti riittävän kokoiset aihiot. Leikkaa tarrakalvo
välttäen limityksiä ja pystypilareita. Tarrakalvon leveys 152cm mahdollistaa kiinnityksen ilman
häiritseviä saumoja tai limityksiä.
- Tarrakalvo leikataan lopullisesti asennettuna.
- Leikkaaminen tehdään aina ylimenevästä reunasta joka rajoittuu pintaan jolle tarrakalvo on
kiinnitetty.
- Ylimenevä osa tarrakalvoa taivutetaan osan sisäpuolelle.
- Älä leikkaa tarrakalvoa ajoneuvon osan reunaa pitkin. Tarrakalvo saattaa kutistua ja avoin reuna
on alttiina pesuharjojen, tuulen, sateen jne. aiheuttamalle mekaaniselle kulutukselle.
- Tarrakalvon tulee yltää myös kumitiivisteiden alle, jotta avoimia reunoja ei jää näkyville.
- Mikäli tarrakalvoa on pakko leikata ajoneuvon pintaa vasten, on leikkauskohta suojattava
silikonipaperilla jonka päällä leikkaus suoritetaan. Nosta tarrakalvon reunaa varovasti
leikkauksen jälkeen ja poista silikonipaperi ennen tarrakalvon lopullista kiinnitystä.
Tarrakalvon kiinnittäminen
- Asemoi tarrakalvosta valmiiksi leikattu aihio ajoneuvon pintaan ja kiinnitä se magneeteilla tai
teipillä.
- Varmista että tarrakalvo ylettyy ainakin 5cm kiinnitettävän pinnan reunojen yli.
- Poista taustapaperi ja levitä tarrakalvo tasaisesti pinnalle johon se on tarkoitus kiinnittää.
- Kiinnitä tarrakalvo alustaan liikuttamalla tarralastaa laajoin tasaisin liikkein.
- Pyöreisiin muotoihin, kuten lokasuojiin kiinnitettäessä, on koko tarrakalvo lämmitettävä
kuumailmapuhaltimella +40°C – korkeintaan +60°C lämpötilaan.
- Kiinnityksen jälkeen kaikki syvävedetyt alueet, rajakohdat ja reunat on huolellisesti
lämmitettävä uudelleen kuumailmapuhaltimella liiman aktivoimiseksi. Tarrakalvo on
lämmitettävä lyhytaikaisesti +110°C - korkeintaan +120°C lämpötilaan. Tällä tavalla tarrakalvo
saavuttaa lopullisen pysyvän rakenteensa.
- Tarrakalvon jäähdyttyä leikkaa tai taivuta reunat osan sisäpuolelle.
- Kun irrotetut ajoneuvon osat on asennettu takaisin kaikki syvävedetyt alueet, rajakohdat ja
reunat on vielä lämmitettävä lyhytaikaisesti +110°C - korkeintaan +120°C lämpötilaan.
- Lisätietoa tarrakalvon kiinnittämisestä ORAFOL® Car Wrapping Videolla
(ladattavissa osoitteesta: www.orafol.com/gp/europe/en/support).
Tärkeää !
Infrapunalämpömittarin avulla voidaan helposti varmistaa tarkka pintalämpötila.
Liikuta kuumailmapuhallinta koko ajan ettei tarrakalvon pinta vaurioidu.
Pienet ilmakuplat (halkaisijaltaan alle 5 mm) haihtuvat tarrakalvon läpi muutamasta päivästä kolmeen viikkoon riippuen ympäröivän ilman lämpötilasta. Ainoastaan suuret kuplat on syytä lävistää neulalla ja puristaa ilma pois tarralastan avulla.
6 Tarrakalvon kiinnittämisen jälkeen
Ajoneuvo tulee säilyttää käsittelylämpötilassa vielä vähintään 24 tuntia.( Kts. kohta 5.2.)
Kokemuksemme mukaan ORAFOL® värilliset tarrakalvot saavuttavat parhaan kiinnittymisen kolmen vuorokauden kuluessa. Kulkuneuvoa ei saa viedä pesuun ennen kuin tämä aika on kulunut.
Ajoneuvo tulisi pestä käsin tai harjattomassa konepesussa ilman kuumavahaohjelmaa välttääksenne ORAFOL® värillisen tarrakalvon käyttö-iän lyhenemisen ja muut haitalliset vaikutukset tarrakalvolle ja ajoneuvolle.
ORAFOL® suosittelee ajoneuvolle säännöllistä käsinpesua ja hoitamista erityisesti tarkoitukseen kehitetyillä ORACAL®Puhdistus- ja Hoitosarjoilla. Kiiltäville että mattakalvoille on omat sarjansa. Miedot mutta tehokkaat puhdistus- ja hoitoaineet on kehitetty erityisesti erilaisille herkille kalvopinnoille.
Lisäksi ORAFOL® nimenomaisesti suosittelee käsittelemään kalvopinnan ORACAL®Puhdistus- ja Hoitosarjoihin sisältyvällä ORACAL® Pitkäkestoisella suojalla (Long-Lasting Seal) heti kun yliteippaus on tehty tai ennen yliteipatun ajoneuvon käyttöönottoa.
Kokemuksemme mukaan painepesu ja voimakkaat kemikaalit (kuten asetoni, lakkabensiini) vahingoittavat usein tarrakalvoa ja mahdollisesti myös kulkuneuvon maalipintaa lyhentäen tarrakalvon käyttöikää. Tämän vuoksi emme suosittele painepesua ja voimakkaita kemikaaleja.
Epäselvissä tapauksissa kääntykää materiaalintoimittajan puoleen.
ORAFOL® kuvioidut ja/tai mattapintaiset tarrakalvot ovat luonnollisesti pinnaltaan herkempiä kuin kuvioimattomat ja/tai kiiltäväpintaiset. Tämän vuoksi niitä tulee käsitellä ja puhdistaa erityisen varovasti. ORAFOL® suosittelee säännöllistä käsinpesua mietoa saippualiuosta käyttäen.
Voimassa olevat käyttö- ja hoito-ohjeet on annettava ja selitettävä asiakkaalle tarrakalvolla päällystettyä kulkuneuvoa luovutettaessa.
7 ORAFOL® tarrakalvon irrottaminen
ORAFOL® värilliset tarrakalvot on varustettu korkealuokkaisella uudelleen asemoitavalla pysyvällä liimalla. On mahdollista että joitakin liimajäänteitä jää ajoneuvon pintaan tarrakalvoa irrotettaessa. Nämä liimajäämät on helppo puhdistaa sitruspohjaisella liimanpoistoaineella.
Työskentelytilan ja ajoneuvon pinnan lämpötila tulee olla vähintään +20 °C ennen kuin ORAFOL® värillistä tarrakalvoa voidaan irrottaa. Ensin tarrakalvon kulmaa kohotetaan varovasti veitsen avulla. Sitten tarrakalvo vedetään hitaasti irti pinnasta 180° kulmassa. Tarrakalvon lämmittäminen kuumailma-puhaltimella +40°C korkeintaan +60°C lämpötilaan helpottaa irrottamista huomattavasti. Suosittelemme myös kuumahöyrypuhdistimen käyttöä. Tarrakalvon irrottamiseen
vaikuttaa merkittävästi pinnan tyyppi, kuviointi ja käyttöolosuhteet.
8 Takuutietoa
Käyttö- ja hoito-ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa takuun raukeamisen.
ORAFOL® värillisten tarrakalvojen käyttöikä perustuu täysin käyttö- ja hoito-ohjeiden noudattamiseen. ORAFOL® värillisten tarrakalvojen kiinnittämisen ja irrottamisen tulee tapahtua ainoastaan niihin koulutettujen ammattilaisten toimesta.
Koulutetut ammattilaiset ovat vastuussa tarrakalvon kiinnityksen laadusta, kun taas käyttö- ja hoito-ohjeiden toteutumisesta vastaa ajoneuvon käyttäjä. Näissä käyttö- ja hoito-ohjeissa annetut tiedot perustuvat yksinomaan tämänhetkiseen asiantuntemukseemme ja kokemukseemme.
Ne eivät muodosta takuuta koskien ORAFOL® värillisten tarrakalvojen tiettyjä ominaisuuksia, laatua tai kestävyyttä. ORAFOL® ei vastaa tarrakalvon irrottamisesta aiheutuneista kustannuksista.
Kaikki takuu ja vastuu suljetaan pois erityisesti seuraavissa tapauksissa:
- kulkuneuvo on uudelleenmaalattu eikä maali ole kuiva (kovettunut) tarrakalvoa asennettaessa
- soveltumattomien (kts. kohta 3.1) ja ammattitaidottomasti maalattujen pintojen yliteippaus
- esikäsittelemättömien pintojen yliteippaus
- ORAFOL® värillisten tarrakalvojen käyttö yhdessä muiden valmistajien materiaalien kanssa
- tarrakalvon eri valmistuserien käyttö yhteen kohteeseen
- tuotteiden ja tuoteyhdistelmien käyttö joita ei ole suositeltu tarkoitettuun kohteeseen
- sopimaton tai väärä tarrakalvon kiinnitys epäpätevän asentajan toimesta
- maalin irtoaminen tarrakalvoa irrotettaessa ja muutokset maalipinnassa (”haamukuvat”)
- tarrakalvon irtoaminen teräväreunaisista syvistä pokkauksista (usein nähtävissä
mainosajoneuvoissa kuten jakeluautot ja paneeli-rekat)